Εκτύπωση

Η εταιρεια Genesis

Η εταιρεία Genesis ιδρύθηκε το Μάιο του 2009 και δραστηριοποιείται πάνω στην ανάπτυξη λογισμικού ενσωματωμένων συστημάτων.

Eιδικεύεται πάνω στην ανάπτυξη λογισμικού ολοκληρωμένων κυκλωμάτων όπως οι μικροελεγκτές και τα ολοκληρωμένα κυκλώματα προγραμματιζόμενης ψηφίδας (FPGA/CPLD).

Aναλαμβάνει την ανάπτυξη νέων εφαρμογών από μηδενική βάση πάνω σε τομείς τηλεματικής, τηλεμετρίας, οικιακών και βιομηχανικών αυτοματισμών καθώς επίσης και την κατασκευή λειτουργικού πρωτοτύπου.

Αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση αδειών λειτουργίας καταστημάτων ή βιομηχανιών.

Αναλαμβάνει την έκδοση αδειών δόμησης.

Αναλαμβάνει την κατασκευή των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών έργων σε οικοδομές.

Εκπονεί τη μελέτη πυρασφάλειας και αναλαμβάνει την κατασκευή των συστημάτων πρόληψης και κατάσβεσης της φωτιάς.

Εκδίδει πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.