Εκτύπωση

Παρεχομενες υπηρεσιες

Η Genesis παρέχει υπηρεσίες στους τομείς ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων ηλεκτρονικής τεχνολογίας και ηλεκτρομηχανολογικών έργων.

Τομέας εφαρμογών ηλεκτρονικής τεχνολογίας:

 • Σχεδίαση σχηματικού (schematic) και τυπωμένου κυκλώματος (PCB) εφαρμογών ηλεκτρονικής τεχνολογίας.
 • Κατασκευή πρωτότυπων οργάνων μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών όπως ρεύμα, τάση, ισχύς, ενέργεια.
 • Κατασκευή πρωτότυπων οργάνων μέτρησης φυσικών μεγεθών όπως θερμοκρασία, πίεση, υγρασία, υψόμετρο, στάθμη υγρού, ροή υγρού ή αερίου.
 • Κατασκευή πρωτότυπων οργάνων ανίχνευσης θέσης, απόστασης, ταχύτητας, κλίσης, επιτάχυνσης, προσέγγισης.
 • Κατασκευή πρωτότυπων συστημάτων ελέγχου με ενσύρματα ή ασύρματα χειριστήρια και πίνακες ενδείξεων για αυτοματισμούς.
 • Κατασκευή συστημάτων με αισθητήρες για ενσύρματη ή ασύρματη συλλογή δεδομένων.
 • Κατασκευή ηλεκτρονικών συστημάτων οδήγησης κινητήρων όπως συνεχούς ρεύματος, εναλλασσόμενου ρεύματος, βηματικών.
 • Κατασκευή εφαρμογών ηλεκτρονικών ισχύος όπως αντιστροφείς, μετατροπείς.
 • Κατασκευή ηλεκτρονικών συστημάτων απομακρυσμένου ελέγχου και τηλε-ειδοποίησης χρησιμοποιώντας το δίκτυο κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.
 • Κατασκευή ηλεκτρονικών συστημάτων επικοινωνιών και συστημάτων διασύνδεσης σε δομές δικτύωσης τύπου CAN, LIN, RS232, Ethernet.
 • Κατασκευή πρωτότυπων αυτοματισμών με προσαρμοσμένες προδιαγραφές.

Τομέας ηλεκτρομηχανολογικών έργων:

 • Διεκπεραίωση αδειών λειτουργίας καταστημάτων ή βιομηχανιών
 • Έκδοση αδειών δόμησης
 • Κατασκευή υδραυλικών και ηλεκτρολογικών έργων σε οικοδομές
 • Εκπόνηση μελετών θέρμανσης ή και ψύξης για κατοικία ή κατάστημα
 • Εκπόνηση μελετών εγκατάστασης φυσικού αερίου για κατοικία ή κατάστημα
 • Εκπόνηση μελετών πυρασφάλειας και κατασκευή των συστημάτων πρόληψης και κατάσβεσης της φωτιάς
 • Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων